Hotarari ale Consiliului Local - Ultimele documente incarcate

Titlu Descriere An Document
HOTARARE privind acordarea mandatului special Primarului comunei Caianu Mic sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pt Serv de alimentare cu gaze naturale pt acceptarea Com Nuseni ca membru in asociatie Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind acordarea mandatului special Primarului comunei Caianu Mic sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pt Serv de alimentare cu gaze naturale pt acceptarea Com Poiana Ilvei ca membru in asociatie Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind acordarea mandatului special Primarului comunei Caianu Mic sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pt Serv de alimentare cu gaze naturale pt acceptarea Com Rebra ca membru in asociatie Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind acordarea mandatului special Primarului comunei Caianu Mic sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pt Serv de alimentare cu gaze naturale pt acceptarea Com Bistrita Bargaului ca membru in asociatie Detalii document 2019 Descarca document
Hotarare privind aprobarea modului de valorificare si a pretului de vanzare pentru vol 9 mc. material lemnos Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale prin alipirea intr-un singur corp de proprietate a doua imobile invecinate Camin Cultural si Parc Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale prin alipirea intr-un singur corp de proprietate a doua imobile situate in locul numit Subrogoaza din Caianu Mic Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind aprobarea organizarii pasunatului si exploatarii pasunilor comunale propietate publica/privata a UAT Caianu Mic Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind aprobarea documentatiei si inscrierea definitiva in Cartea Funciara a supr de 1158 mp teren situat in locul numit Subrogoaza din loc Caian Mic Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind aprobarea realizarii pe plan local a Companiei medicale Testare gratuita a hepatitei de tip B si C Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE pentru aprobarea procedurii specifice privind recrutarea, numirea si eliberarea din functie a administratorului public al ADI pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale + Anexe Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind aprobarea modului de valorificare si a pretului de vanzare pentru volumul de 1061 mc. material lemnos Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Caianu Mic + Anexe Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind aprobarea solicitarii operatorului SC Supercom SAde modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare + Anexa 1 si 2 Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind reactualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Caianu Mic Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind aprobarea Clasificarii si incadrarii drumurilor din cadrul UAT Caianu Mic Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral al pajistilor permanente ale comunei Caianu Mic Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind aprobarea amenajamentului silvopastoral al pasunilor propietate publica si privata apartinand comunei Caianu Mic Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind inventarierea bunurilor materiale ale comunei Caianu Mic si ale unitatilor subordonate pentru anul 2018 Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind aprobarea planului de lucrari de interes local, in vederea aplicarii Legii nr 416/2001 Detalii document 2019 Descarca document
HOTARARE privind aprobarea proiectului de retea scolara de invatamant preuniversitar de stat la nivelul Comunei Caianu Mic2019-2020 Detalii document 2019 Descarca document
Arhiva din anii precedenti